UNDERHÅLL & SERVICE

 Underhåll & Service av 400-10 KVs stationer

  • Periodiskt verifiering och underhåll av skydds- och kontrollsystem inklusive hjälpkraftsutrustning och stationskommunikation
  • Experthjälp vid störningar i stationer/elnät
  • Utbildning av kunds servicepersonal
  • Verifiering av riktade jordfelsskydd i impedansjordade distributionsnät med hjälp av egenutvecklad primärtestutrustning (nollpunktsvagn)
  • Egenutvecklad vetilationsstyrning av batterirum för uppfyllande av gällande normer