FÖRNYELSE AV STATION

Förnyelse(retrofit) genom utbyte och uppgradering av stationens skydds- och kontrollsystem inklusive  hjälpkraft och stationskommunikation 

 • Projektledning inklusive teknisk samordning med övriga leverantörer och kund
 • Verifiering av existerande skydds- och kontrollsystem och dess dokumentation
 • Verifiering av att existerande primärapparater kan användas tillsammans med nytt skydds- och kontrollsystem 
 • Planering och framtagning av arbetsmetoder för att minimera diftstörningar
 • Elektrisk systemdesign, detaljkonstruktion och konfiguration av ny hårdvara 
 • Framtagning av inköpsun´derlag
 • Inköp av hårdvara i egen regi eller för kunds räkning
 • Samprovning och inställning av skydds- och kontrollsystem i egen provanläggning
 • Demontering av existerande utrustning och installation av ny utrustning på anläggningsplats i egen regi eller av kund
 • Drifttagning av komplett station
 • Samanställning av anläggningsdokumentation
 • Utbildning i handhavande av anläggningen