Några av K3:s senaste konsultuppdrag

​​​​​​​Teknisk projektledare

Beställarkontrollant

Reläskyddsprovning och idrifttagning

Provning och idriftagning

Förfrågningsunderlag

Upprättande av selektivplan

Vid leverans av AIS & GIS stationer i Sverige för ABB

Cirka 50 st 130kV och 40kVs stationer för EON Elnät

130/50/40kVs AIS-stationer för Vattenfall, EoN Elnät och Ellevio

AC-systemen för ABB/Tennets Offshore wind plattformar Dolwin 1 & Dolwin 2

Karlstads energiverk för ombyggnad av 130kV GIS station

40/10kVs nät och motorskydd för Borealis Krackeranläggning Stenungsund