Några av K3:s Konsultuppdrag

IMG 0422IMG 0422
IMG 0422
IMG-0436IMG-0436
IMG 0436
IMG-0420IMG-0420
IMG 0420
IMG 0420 SMALLIMG 0420 SMALL
IMG 0420 SMALL
  • ​​​​​​​Teknisk projektledare åt ABB vid leverans av AIS & GIS stationer i Sverige
  • Beställarkontrollant åt EoN Elnät för cirka 50 st 130kV och 40kVs stationer
  • Beställarkontrollant åt Svenska Kraftnät för AC-delen i HVDC-projektet "Sydvästlänken"
  • Reläskyddsprovning och idrifttagning av ett stort antal 130/50/40kVs AIS-stationer för Vattenfall, EoN Elnät och Ellevio
  • Provning och idriftagning av AC-systemen för ABB/Tennets Offshore wind plattformar Dolwin 1 & Dolwin 2 
  • Förfrågningsunderlag åt Karlstads energiverk för ombyggnad av 130kV GIS station
  • Upprättande av selektivplan för 40/10kVs nät och motorskydd för Borealis Krackeranläggning Stenungsund