EXAMENSARBETE

En bra start i arbetslivet är att få utföra sitt examensarbete hos ett företag och arbeta med lösningar till konkreta problem. K3 erbjuder 1-2 studerande varje år att genomföra sitt examensarbete hos oss och vi vänder oss till både högskole- och civilingenjörer. Tag kontakt med vår VD och presentera din ide. Ämnet skall röra reläskydd, stationskommunikation, provningsutrustning eller liknande. Vi efterfrågar ett genuint intresse för teknik och en vilja av att ständigt utveckla sina kunskaper. Examensarbetet utförs på vårt kontor i  Göteborg.

Exempel på tidigare examensarbeten
  • Utvecklande av provningsutrustning för sekundärprover i en högspänningsanläggning
  • Analysverktyg för kommunikationsprotokoll IEC 61850

​​​​​​​Välkommen att höra av dig till Oscar Larsson (maila oscar.larsson@k3.se eller ring 070-311 86 42)