PERSONAL

Göteborg


Helen Homann | 072 - 250 71 57 | helen.homann@k3.se
Ingvar Henriksson | 070 - 340 28 75 | ingvar.henriksson@k3.se
Kent Ohlsson | 0730 - 74 05 26 | kent.ohlsson@k3.se
Malin Rosengren | 072 - 226 16 80 | malin.rosengren@k3.se
Oscar Larsson | 070 - 311 86 42 | oscar.larsson@k3.se 
Oskar Roshäll | 073 - 058 34 75 | oskar.roshall@k3.se
Patrik Karlsson | 070 - 340 28 76 | patrik.karlsson@k3.se
Rasmus Henriksson | 070 - 230 81 80 | rasmus.henriksson@k3.se
Sven-Olof Pålsson | 070 - 340 28 78 | sven-olof.palsson@k3.se

Västerås

Alexander Engbom | 070 - 888 94 68 | alexander.engbom@k3.se
Fredrik Andersson | 070 - 524 19 02 | fredrik.andersson@k3.se
Joakim Ström | 072 - 732 46 89 | joakim.strom@k3.se
Johanna Eriksson | 070 - 644 23 05 | johanna.eriksson@k3.se
Jonas Larsson | 070 - 509 15 84 | jonas.larsson@k3.se
Kimmy Dahlberg | 070 - 340 03 19  | kimmy.dahlberg@k3.se
Magnus Eriksson | 070 - 250 06 48 | magnus.eriksson@k3.se
Mattias Lindstrand | 070 - 340 07 30 | mattias.lindstrand@k3.se
Michael Faxå | 073 - 340 84 64 | michael.faxa@k3.se
Michael Molin | 070 - 389 90 01 | michael.molin@k3.se
Morgan Axberg | 070 - 291 75 79 | morgan.axberg@k3.se
Per Bonnedahl | 070 - 311 86 44 | per.bonnedahl@k3.se
Stefan Skär | 070 - 340 28 70 | stefan.skar@k3.se
Subbiah R | 070 - 340 02 16 | subbiah.r@k3.se
Vigneshwara | 073 - 035 23 12 | vignesh@k3.se

Trollhättan

Björn Börjesson | 072 - 585 18 86 | bjorn.borjesson@k3.se
Patrik Birgersson | 072 - 707 77 33 | patrik.birgersson@k3.se

Örnsköldsvik

Isac Rönkä | 070 - 287 01 33 | isac.ronka@k3.se
Lars Rönkä | 070 - 340 28 79 | lars.ronka@k3.se