Några av K3:s åtaganden vid förnyelse av stationer

IMG 0422IMG 0422
IMG 0422
IMG-0436IMG-0436
IMG 0436
IMG-0420IMG-0420
IMG 0420
IMG 0420 SMALLIMG 0420 SMALL
IMG 0420 SMALL
  • Utbyte av skydds- och kontrollsystem för Vattenfall 130kVs AIS-station ÄT 81 Eskilstuna, inklusive konstruktion, reläskydds-, 61850- och RTU-konfiguration samt idriftagning av station efter förnyelse.
  • Utbyte av skydds- och kontrollsystem för Vattenfall 130kVs AIS-station FT52 Timmersdala, inklusive konstruktion, reläskydds-, 61850- och RTU-konfiguration samt idriftagning av station efter förnyelse. 
  • Utbyte av skydds- och kontrollsystem för Ellevio 130kVs AIS-stationer Dingelsundet och Västansjö, inklusive konstruktion, reläskydds-, 61850- och RTU-konfiguration samt idriftagning av station efter förnyelse.
  • Utbyte av skydds- och kontrollsystem för 7 st av Jönköping Energi 40/10kVs stationer, inklusive konstruktion, reläskydds-, 61850- och RTU-konfiguration samt idriftagning av stationer efter förnyelse.
  • Utbyte av skydds- och kontrollsystem för Stora Enso Skoghalls 130/10kVs mottagningstation med produktion i full drift , inklusive konstruktion, reläskydds-, 61850- och SCADA-konfiguration samt idriftagning av station efter förnyelse.
  • Utbyte av skydds- och kontrollsystem för Sandvik 40kV (GIS) inklusive Konstruktion, reläskydds-, 61850-och RTU-konfiguration samt idrifttagning efter förnyelse
  • Konstruktion av skydds- och kontrollsystem samt idrifttagning av 165MVar shuntreaktorer i fem av Svenska Kraftnäts 400 KVs stationer
  • Utbyte och uppgradering av Vattenfalls 400 kVs blocktransformatorer för Ringhals, inklusive konstruktion och idrifttagning
  • Utbyte under drift av "Switchsynch" kontrollsystem för reaktorbrytare i tolv av Svenska Kraftnäts 220 och 400kV:s stationer
  • Systemdesign, konstruktion och idriftagning vid utbyte av Svenska Kraftnäts nio anläggningar för produktionsbortkoppling av vattenkraft från Ångermanälven.