Några av K3:s senaste åtaganden vid förnyelse av stationer

Vattenfall 130kVs AIS-station ÄT 81 Eskilstuna


Vattenfall 130kVs AIS-station FT52 Timmersdala


Ellevio 130kVs AIS-stationer Dingelsundet och Västansjö

7 st av Jönköping Energi 40/10kVs stationer


Stora Enso Skoghalls 130/10kVs mottagningstation

Sandvik 40kV (GIS)


165MVar shuntreaktorer i fem av Svenska Kraftnäts 400 KVs stationer

Vattenfalls 400 kVs blocktransformatorer för
Ringhals

Svenska Kraftnäts 12 st 220 och 400kV:s stationer

Svenska Kraftnäts nio anläggningar för produktionsbortkoppling

Utbyte av skydds- och kontrollsystem inklusive konstruktion, reläskydds-, 61850- och RTU-konfiguration samt idriftagning av station efter förnyelse.

Utbyte av skydds- och kontrollsystem inklusive konstruktion, reläskydds-, 61850- och RTU-konfiguration samt idriftagning av station efter förnyelse. 

Utbyte av skydds- och kontrollsystem inklusive konstruktion, reläskydds-, 61850- och RTU-konfiguration samt idriftagning av station efter förnyelse.

Utbyte av skydds- och kontrollsystem inklusive konstruktion, reläskydds-, 61850- och RTU-konfiguration samt idriftagning av stationer efter förnyelse.

Utbyte av skydds- och kontrollsystem med produktion i full drift , inklusive konstruktion, reläskydds-, 61850- och SCADA-konfiguration samt idriftagning av station efter förnyelse.

Utbyte av skydds- och kontrollsystem inklusive Konstruktion, reläskydds-, 61850-och RTU-konfiguration samt idrifttagning efter förnyelse

Konstruktion av skydds- och kontrollsystem samt idrifttagning.


Utbyte och uppgradering av , inklusive konstruktion och idrifttagning


Utbyte under drift av "Switchsynch" kontrollsystem för reaktorbrytare.

Systemdesign, konstruktion och idriftagning vid utbyte av  av vattenkraft från Ångermanälven.