POLICYS

Ovan finner ni de policys som tillsammans med vår affärsidé och kärnvärden, Kompetens, Kvalitet och Kontinuitet, utgör grunden för företagets verksamhet 
K3:s  Affärsidé
"Erbjuda totalleveranser av skydds- och kontrollsystem för 400-10 KVs elkraftsnät, inklusive projektledning från konstruktion till driftsättning.
​​​​​​​Att genom K3s grundläggande värden på Kompetens, Kvalitet och Kontinuitet  vara en given resurs för våra kunder"