NY STATION

 Totalt leveransansvar för skydds- och kontrollsystem vid nybyggnad av station inklusive hjälpkraft  och stationskommunikation 

  • Projektledning inklusive teknisk samordning med övriga leverantörer och kund
  • Elektrisk systemdesign, detaljkonstruktion och konfiguration av hårdvara 
  • Verifiering alternativt specificering av primärapparater
  • Framtagning av inköpsun´derlag
  • Inköp av hårdvara i egen regi eller för kunds räkning
  • Samprovning och inställning av skydds- och kontrollsystem i egen provanläggning
  • Installation på anläggningsplats i egen regi eller av kund
  • Drifttagning av komplett station
  • Samanställning av anläggningsdokumentation
  • Utbildning i handhavande av anläggningen