Visselblåsare


K3 Elprojektering ingår i Eledakoncernen.

Vår ambition är att upprätthålla en hög affärsetik och ett öppet affärsklimat i alla våra kontaktytor.
Vi vill göra rätt, följa lagar, våra värderingar och vår uppförandekod.

Om du misstänker missförhållanden eller överträdelser rörande K3 Elprojektering kan du rapportera det i vårt visselblåsarsystem.
Du som visselblåsare erbjuds möjligheten att rapportera anonymt, och för att garantera detta tillhandahålls systemet av tredje part,
Hellström Advokatbyrå, vilka även genomför en värdering av inkomna ärenden.

K3 Elprojektering har en egen s.k. visselblåsarenhet som därefter tar emot, hanterar och utreder inrapporterade uppgifter, med stöd från Hellström Advokatbyrå om så krävs. Alla rapporter behandlas konfidentiellt och rapporteringskanalen är krypterad och lösenordskyddad. Mer information om vårt visselblåsarsystem, inklusive visselblåsarpolicy, hur rapportering om missförhållanden går till samt dina rättigheter som visselblåsare kan du finna här