KONSULTTJÄNSTER

 Konsulttjänster vid nybyggnation och förnyelse(retrofit) av 400-10kVs stationer

  • Teknisk projektledare hos anläggningsleverantörer 
  • Teknisk projektledare / beställaransvarig / kontrollant hos slutkunder
  • Framtagning av tekniskt förfrågningsunderlag/inköpsunderlag för kund vid upphandling av skydds- och kontrollsystem
  • Konstruktionsuppdrag inklusive konfiguration av skydds- och kontrollsystem för anläggningsleverantörer 
  • Selektivplaner för skyddssystem
  • Drifttagning av delsystem eller kompletta stationer
  • Utredningsuppdrag