PROJEKT

IMG 0422IMG 0422
IMG 0422
IMG-0436IMG-0436
IMG 0436
IMG-0420IMG-0420
IMG 0420
IMG 0420 SMALLIMG 0420 SMALL
IMG 0420 SMALL

 Några av K3s leveranser:

 • Skydd- och kontrollsystem för Vattenfalls 130 kV stationer, xxx,  xxx,  xxx  (via Caverion)
 • ABB (xxx)-> Skydd 
 • Projektledning, konstruktion och idrifttagning av skydd- och kontrollsystem för Göteborg Energi 130kV stationer K7 och K8 (via ABB) 
 • Installation och idriftagning av "switch synch system" för 15 stycken 400 kV stationer för Svenska Kraftnät
 • Caverion(EoN) -
 • Skoghall -> 
 • ​​​​​​​Skydd- och kontrollsystem för EoN elnäts 130kVs GIS-stationer Fågelbacken, Fotevik,Skanör och Ellenborg, inklusive konstruktion, reläskydds
 • Exempel
 • Exempel
 • Exempel
 • Exempel
 • Exempel