KONSULTTJÄNSTER

 Våra kompetensområden

 • Anläggningskonstruktion och provning av anläggningar i transmissions- och distributionsnät 0,4-400kV.
 • Komlett idrifttagning av anläggningar i i transmissions- och distributionsnät 0,4-400kV.
 • "Retrofit" Utbyten och modernisering av kontrollanläggningar.Projekteringar, systemlösningar och dimensionering av elanläggningar.
 • Utarbeta förfrågningshandlingar för projekt.
 • Projektstyrning med inriktning på teknisk samordning.
 • Att genomföra anläggningsprojekt.
 • Ekonomiska och tekniska utredningar med investeringskalkyl och förslag på systemlösningar.

Anläggningskonstruktion

IMG 0420 SMALLIMG 0420 SMALL
IMG 0420 SMALL
Vi utför anläggningskonstruktion och provning av elanläggningar.
Detta betyder att:
 • Vi lämnar offert på åtaganden för konstruktion och drifttagning av elanläggningar.
 • Vi kan inkludera erforderligt material till kontrollanläggningen såsom batterisystem, reläskydd, plc-system, stationsdatorsystem.
 • Vi erbjuder komplett genomförande av delprojekt för kontrollanläggningar.
 • Vi utför ombyggnader av kontrollanläggningar i fält
 • Vi utför tillståndskontroll.

Projektledning

img1img1
img1
Vi fungerar som projektledare vid genomförande av anläggningsleveranser.
Detta innebär:
 • Komplett leveransåtagande för projekt eller delprojekt.
 • Planering och uppföljning.
 • Inköp av material och underentreprenader.
 • Ekonomisk uppföljning.
 • Redovisning och dokumentation.

Utredningar

img3img3
img3
Vi utför utredningar och felsökningar av anläggningar.
 • Framtagning av systemlösningar för mellan- och högspänningssystem.
 • Framtagning av tekniska och administrativa specifikationer.
 • Utvärdering av systemlösningar.

idrifttagning

img4img4
img4
Vi utför komplett idrifttagning av anläggningar 0,4-400kV 
 • Provning av elektriska apparater
 • Provning och verifiering av Reläskydd
 • Provning av RTU
 • Provning av signalsystem